Marina Cervera i Alonso de Medina, architect [autor]  /  Rehabilitación de medianera [tipología: Espacio urbano]  /  Barcelona noviembre 2015 [fecha]
Compártelo > Facebook / Twitter
1  2  3  4    Pause   Play