Marina Cervera i Alonso de Medina, architect [autor]  /  Rehabilitació d'una mitgera [tipologia: Espai urbà]  /  Barcelona novembre 2015 [data]
Comparteix-ho > Facebook / Twitter
1  2  3  4    Pause   Play