La Vanguardia [Una casa dentro de una casa-Llàtzer Moix]  /  Casa a Sant Cugat  /  Josep Ferrando, arch.
Compártelo > Facebook / Twitter