Agora Arquitectura (Joan Casals, Jose Luis Cisneros) [autor]  /  Rehabilitació Bloc Habitatges al barri Gòtic [tipologia: Habitatge plurifamiliar]  /  Barcelona, Spain juliol 2019 [data]
Comparteix-ho > Facebook / Twitter
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Pause   Play