CRÜ Studio (Clàudia Raurell, Joan Astallé) [autor]  /  La Clara [tipologia: Habitatge unifamiliar]  /  Barcelona octubre 2021 [data]
Comparteix-ho > Facebook / Twitter