De-Construcció

Els processos de construcció i deconstrucció, d’edificació i demolició, generen dues dinàmiques contraposades amb un punt de trobada: un moment, a mig camí  entre el caos i l’ordre, en el que els dos processos es confonen. Les imatges d’aquest treball reflecteixen aquesta fase de les obres. En contraposició a la perfecció i la simplicitat de les imatges d’una obra d'arquitectura acabada, aquest treball mostra la complexitat visual dels processos intermedis.

La construcció tendeix a formar una unitat ordenada, mentre que la ruïna és el resultat de desfer aquesta unitat. En el procés de fer-desfer l’unitat constructiva, sorgeixen situacions de caos aparent, però amb estructures formals que ens permeten organitzar la composició de les imatges. En el llibre es contraposen horitzontalment imatges de obres en construcció i en deconstrucció, agrupades en capítols segons aquests ordres subjacents (superfícies, superposicions, verticals, horitzontals i matrius) que generen conjunts visualment similars. En l'exposició s’han escollit algunes parelles d’imatges del llibre però s’han disposat una sobre l’altre, creant un nou conjunt visual.

La idea d'aquesta sèrie surgeix a partir de la publicació d'un llibre per part de la fundació Esteyco amb fotografies de diferents obres que havia realitzat per a la propia Esteyco al llarg d'alguns anys. Algunes d'aquestes imatges convinades amb altres de diferents recerques personals van generar finalment el llibre i la exposició De-Construcció.

De-Construcció    [ tancar texte / veure fotos ]
Comparteix-ho > Facebook / Twitter