Lola Domènech, arq. [autor]  /  Reurbanització del Passeig Sant Joan [en obres V] [tipologia: En construcció - espai urbà]  /  Barcelona [mapa]  /  novembre 2014 [data]
Comparteix-ho > Facebook / Twitter
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    Pause   Play