Lola Domènech, arq. [autor]  /  Reurbanització del Passeig de Sant Joan [tipologia: Paisatge urbà]  /  Barcelona [mapa]  /  gener 2015 [data]
Comparteix-ho > Facebook / Twitter
1  2  3  4  5  6  7  8  9    Pause   Play