Territori 24 (B. Alabern, A. Calvo, Á. Casanovas, F. Mariavene, I. Perez) [autor]  /  Reurbanització del Carrer Segre [tipologia: Paisatge urbà]  /  Malgrat de Mar [mapa]  /  maig 2014 [data]
Comparteix-ho > Facebook / Twitter
1  2  3  4  5    Pause   Play