Territori 24 (B. Alabern, A. Calvo, Á. Casanovas, F. Mariavene, I. Perez) [autor]  /  Reurbanització de l'Avinguda del Coll del Portell [tipologia: Paisatge urbà]  /  Barcelona [mapa]  /  desembre 2014 [data]
Comparteix-ho > Facebook / Twitter
1  2  3  4  5    Pause   Play