H arquitectes (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó) [autor]  /  Rehabilitació del Centre Civic Lleialtat Santseca [tipologia: Equipamient social]  /  Barcelona [mapa]  /  novembre 2017 [data]
Comparteix-ho > Facebook / Twitter
1  2  3  4  5  6  7  8  9    Pause   Play