Josep M. Julià, arq. / JAAS arq. (Ajuntament Barcelona) [autor]  /  Rehabilitació Can Batlló [en obres III] [tipologia: Equipament educatiu]  /  Barcelona, Spain octubre 2017 [data]
Comparteix-ho > Facebook / Twitter
1  2  3  4  5  6  7  8  9    Pause   Play