Qaldes Records

Entenem el mur com a receptacle d'informació. Igual que un vinil conté en els seus solcs la informació necessària per poder escoltar una melodia tocada en un altre moment, els murs registren en les seves traces la història que els ha anat conformant. Les seves rascades, el seu desgast, cada particularitat, detall, imperfecció, ens parlen d'històries allí viscudes, d'escenes que al llarg del temps han passat allà mateix i que hi han anat deixant cadascuna la seva empremta.

El projecte consisteix en disposar uns descodificadors en aquests murs que siguin capaços de desvetllar-nos part d'aquesta informació encriptada en les complexes traces dels murs. Una capa més d'informació afegida però que aquest cop és desxifrable, i ens fa visible i audible una part de la història que allí s'ha esdevingut. Un mecanisme per poder llegir aquestes complexes geometries que fins ara ens mantenien la informació oculta.

Uns QR fets a determinades parets de Caldes ens redirigeixen a una sèrie de vídeos curts fets a base de la informació trobada a internet sobre aquest lloc. D'aquesta manera, a través de dispositius mòbis amb lectors de QR, es poden veure in situ un flash-back de històries del lloc. Serà com poder veure a través d'un túnel temporal, com un Aleph del Borges: un mateix lloc però molts temps diferents.

Són uns videos curts, potser d'uns segons, perquè siguin fàcils de carregar amb el mòbil, on les imatges es succeixen amb rapidesa: fotos antigues, en blanc i negre, d'esdeveniments d'altres edicions del Miau, dels safaretjos en ús, fragments de vídeos... una recopilació d'imatges que configuren un fragment memòria audiovisual d'aquell lloc concret.

Aquests videos també es poden carregar a través del lector QR del mòvil enfocant directament a les imatges dels QR d'aquesta web.

Qaldes Records    [ tancar texte / veure fotos ]
Comparteix-ho > Facebook / Twitter